خوزستان به لحاظ بافت جمعیتی زیستگاه اقوام مختلفی با زبان، گویش، سنن و رسوم مختلف است که این گوناگونی باعث تنوع بی نظیری در نغمه ها و الحان موسیقیائی شده است، اتفاقی که در هیچ نقطه ی دیگری از کشور با این تنوع و کیفیت به چشم نمی خورد. در واقع موسیقی خوزستان به لحاظ غنای موسیقی فوق العاده برجسته است.
این منطقه با توجه به موقعیت خاص جغرافیایی و تجاریش، از غنی ترین استانهای کشورمحسوب می شود.
ما چه می کنیم؟
مجموعه ی آوای آبی، سعی دارد در جهت احیای موسیقی این خطه، با بهره مندی از دانش متخصصان و فرهیختگان این عرصه دست به تهیه و تولید آثاری در شان مردم و فرهنگ ایران زمین بزند.
متخصصان و صاحب نظران مجموعه ی آوای آبی با بهره مندی از تجربیات موسیقی روز جهان و با احاطه بر فرهنگ موسیقی بر آن هستند که ضمن هماهنگ سازی موسیقی محلی خوزستان و تلفیق هوشمندانه و علمی آن با رگه هایی از موسیقی جوان پسند و غیر مبتذل تلاش هرچند کوچک اما موثری در ارتقای فرهنگ و هنر این استان صورت دهند.
شعار آوای آبی:
• احترام به مشتری
• نظم و انضباط
• کار گروهی
• صداقت در کار